Τα Χωραφάκια


Τα Χωραφάκια Ακρωτηρίου είναι χτισμενα στη βοριοδυτική άκρη του Ακρωτηρίου. Η θέση ντωνε είναι αμφιθεατρική κι έχουνε κλίση προς την δύση. Ομπρός ντωνε απλώνεται ο κόλπος των Χανίων και το κρητικό πέλαος απού καλύπτουνε κιόλας τη δυτική πλευρά τσ’ ακρωτηριανής χερσονήσου. Η βόρεια πλευρά του χωραφακιανού ορίζοντα όπως φαίνεται και το κρητικό πέλαγος η περιοχή του Σταυρού και η αποληξη τσ’ ακρωτηριανής λοφοσειράς με τσοι βάρδιες. Η ανατολική τωνε πλευρά είναι η γι ακρωτηριανή λοφοσειρά με τη περήφανη σκλοκα και στα νότια ντωνε φαίνονται στο βάθος τα Λευκά Ορη.

10. Τα Χωραφάκια από το αεροπλάνο από το αρχείο Παντελή Κολβαντζή.
11. Η δυτική πλευρά του Χωραφακιανού ορίζοντα και γενικά τση Ακρωτηριανής Χερσονήσου. Εδώ ο ταραγμένος Καλαθάς με το γραφικό νησάκι ντου να απειλείται από τα ζωηρά κύματα που τσοι κορφές τονε. τσοι στολίζουνε τα λεγόμενα από το λαό, περιστέρια. Στο βάθος το νησί Θοδωρού και ο κάβος Σπάθας.
12. Η βόρεια πλευρά του Χωραφακιανού Ορίζοντα όπως φαίνεται από την περιοχή του Μοναστηριού των Καλογραιών στσοι Κορακιές. Στο βάθος ο Σταυρός και η προς Βορρά απόληξης της Ακρωτηριανής λοφοσειράς.
13. Η ανατολική πλευρά του Χωραφακιανού ορίζοντα. Εδώ η ασπροφορεμένη Ακρωτηριανή λοφοσειρά με την περήφανη Σκλόκα να βιγλίζει ακοίμητη την περιοχή του Ακρωτηρίου. Η φωτογραφία αφορά το χιονιά του έτους 2004 και επειδή σπάνια χιονίζεται το Ακρωτήρι, γι’ αυτό και τηνέ διάλεξα.
14. Η νότια πλευρά του Χωραφακιανού ορίζοντα απού τονε καλύπτουνε τα χιονισμένα Λευκά Ορη γή Κρητικές Μαδάρες

Το χωριό Χωραφάκια λέγεται πως τα κατοικούσανε πριν από τον 16ο αιώνα σύμφωνα με πληροφορίες απου μας έρχονται από τα παλιά κι από στόμα σε στόμα κουρσάροι γη πειρατές, οι οποίοι εκαθούντανε στα τροχαλιάνικα πίσω από τα σημερινά σπίθια τσ’ οικογένειας Κουτράκηδων γη και σ’ αυτά. Φωτ. 15 και ακόμη στην περιοχή νότια των Χωραφακίων στο Στερνί. Εκτός όμως από τσοι πληροφορίες αυτές απού ο μακαρίτης ο Μπαρμπα Ηλιας Ανδρεαδάκης υπεργηρος φωτ. 328 TODO μου τσοι προσφερε δώρο μαζί με τόσες άλλες απού τσοι βάστα στο καθαρό μυαλό του κι η γι αλώβητη μνήμη ντου από τον διολιοφθορέα Πολυχρόνη τσοι διατήρησε σώες κι άβλαβες κι είναι αλήθεια πως στη αριστερή πόρτα τουτονά τω σπιθιών που είναι είσοδος των σημερινώ αποθηκών τσ’ οικογένειας Κουτράκηδων υπάρχει εντυπωσιακό θύρωμα φ. 16 και φ. 17 που κατά την άποψη του ερευνητή Εμμ. Μανούσακα οι κάτοικοι των σπιτιών τούτονα χαρακτηρίζονται ως ευκατάστατοι και αισθητικά καλλιεργημένοι γι’ αυτό και θα αναφερθώ λεπτομερέστερα για τουτονά σε ιδιαίτερο κεφάλαιο. Από τα παραπάνω όμως προκύπτει πως τα Χωραφάκια εκατοικούντανε το 1500-1600. Ακόμη όμως και ο Ναός Χωραφακίων υπήρχε γιατί είχε απογραφεί κατά την απογραφή των Ναών και των Μονών το 1637.

15. Η πρόσοψη της κατοικίας της οικογένειας Κασιμάτη – Κουτρη Ιωάννου και συνεχίζει προς τα δεξιά (φ. 18). Σε αυτή την πλευρά εκατοικούσε ο Εμμαν. Ι. Κασιμάτης Κουτρης. Ο οξιώστης ήτανε χώρος κοινόχρηστος όπου ήτανε εκείνο κι ο επίσης κοινόχρηστος φούρνος κι οι καμινάδες (φ.2).
328. TODO Ηλίας Ανδρεαδάκης του Γεωργίου. Στον οποίο οφείλω πάρα πολλές πληροφορίες από τα παλιά, τσ’ οποίες εκράτηξε η δυνατή ντου μνήμη και μου τσοι διηγήθηκε με ζηλευτή διαύγεια και με ιδιαίτερη γλαφυρή ικανότητα στην εξιστόρηση των όσω αναστορούντανε.
16. Η είσοδος προς την αποθήκη με το εντυπωσιακό θύρωμα της, όπως το χαρακτηρίζει ο ερευνητής κ. Μ. Μανούσακας φαίνεται μπροστά μπροστά το παραδοσιακό καζάνι απού εζεστάνανε το νερό για τσοι μπουγάδες γή για ό,τι άλλο το χρειαγιαζούντανε. Μια χρειγιά απαραίτητη στη νοικοκυροσύνη, τοτεσάς. Στο βάθος μια από τσοι πρώτες κάμαρες.
17. Το εντυπωσιακό θύρωμα της φωτ. 16, σε κοντινό πλάνο.

Από τα παραπάνω γενάται το ερώτημα. Γιατί τα Χωραφάκια δεν αναφέρονται στον πίνακα του Αντωνίου Τριβάν το 1645. Απο αυτή τη λεπτομέρεια ενισχύεται η άποψη του μπάρμπα Ηλία Ανδρεαδάκη και πάλι, πως πριν από τον 17ον αιώνα τα Χωραφάκια ονομαζουντανε κάτω Κουνουπιδιανά και το όνομα Χωραφάκια το πήρανε από τσοι καινούργιους κατοίκους του απού ήρθανε μετά, τσοι χωραφάδες, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Από κιαμιά αλλη πηγή γη πληροφορία δεν προκύπτει κάτι διαφορετικό από τα όσα ως εδά αναφέρω.