Πως προήλθε η ονομασία του χωριού μας σε Χωραφάκια


Σύμφωνα με τσοι προηγούμενες πληροφορίες στσ’ οποίες και αποδεχτήκαμε, κατα τον 17ο αιώνα περίπου και κατά την περίοδο απού είχανε σταματήσει να γίνονται οι λεηλασίες από τσοι πειρατές και τσι κουρσάρους στσι παράλιες περιοχές, ήρθε στα Χωραφάκια γή τα κάτω Κουνουπιδιανά όπως πιθανόν να ονομαζούντανε τοτεσάς το χωριό μας, ο Γεώργιος Χωραφάς. Ο Γεώργιος Χωραφάς από περιοχή των Σφακίων όπως λέγεται με την οικογένειά ντου και τα τέσσερα μικιά παιδιά ντου τα Χωραφάκια όπως τα αποκαλούσανε. Που ήτανε κια γι’ αιτία τουτονά το όνομα να το κληρονομήση το χωριό μας και να ονομαστούνε Χωραφάκια.

Το ίδιο όμως εγίνηκε και με τα πρώτα επώνυμα Χωραφακιανώ που από τη ζωηράδα και τσ’ αστρολογίες τουτονά τω κοπελιώ επροκύψανε, όπως είναι τα επώνυμα των Τσιτονάκηδων και των Τσιτσιδάκηδων. Γιατί το ένα από αυτά απού τα παιδιά εδιακρινούντανε για την αστρολογία ντου, πείραζε τ’ άλλα παιδιά και του κολλήσανε το παρατσούκλι του “Τσίτωνα”, απ’ όπου προήλθε το επώνυμο Τσιτωνάκης. Το άλλο δε, όταν πηγαίνανε τσοι καλοκαιρινούς μήνες για μπάνιο στην παραλία του Τερσανά, ήλεγε στο δρόμο πως από το πηγαδάκι θα εγδυνούντανε και θαν έμενε τσιτσίδι για να μπει πρώτος στο γιαλό, ήτανε, η συνηθισμένη τουτηνά η γι’ αμφίεση για το μπάνιο κεινουσάς τσοι χρόνου.

Ύστερα από χρόνια, ο πολιτισμός επέβαλε να χρησιμοποιούνται τα μπάνιερα. Το δε πηγαδάκι απού αναφέρω είναι ακριβώς κάτω από το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου στο λιβάδι, τα λεγόμενα ντου όμως αυτά εγινήκανε η γι’ αιτία να του κολλήσουνε κι εκείνου το παρατσούκλι Τσιτσίδι, το οποίο στη συνέχεια εξελίχτηκε στο επώνυμο Τσιτσιδάκης. Από τα παραπάνω όμως προκύπτει πως οι γι’ οικογένειες με τα επώνυμα αυτά είναι και οι πρώτοι γνήσιοι κάτοικοι Χωραφακίων, μετά τον 17ο αιώνα.

Από κειά κι ύστερα το επώνυμο Χωραφά εχάθηκε από το χωριό και το μόνο απού γνωρίζομε για τσοι Χωραφάδες, είναι αυτό απού ο Εμμανουήλ Μανούσακας αναφέρει στσι φωτοαναδρομές (Χαν. Νέα 31/3/2012) πως ο Ηγουμενος τσ’ Αγιας Τριάδας Γρηγόριος Παπαδοπετράκης κι (αργότερα Επίσκοπος Ιεροσητείας) έχει καταγράψει τον 19ο αιώνα πως ο Γ. Χωραφάς, πριχου φύγει από τα Χωραφάκια χάρισε στο μοναστήρι τσ’ Αγίας Τριάδας, την εύφορη περιουσία του στο Λιβάδι μαζί με τον Ναό του Αγίου Νικολάου και το ήμισυ των βουνών τση βάρδιας.