Τα υπολοιπα μελη τσ’ οικογενειας Αγγελακη


Μετά την αρπαγή τσ’ Ανασασίας από τον Τούρκο και το γάμο τση αδερφής τση Ελένης και προγιαγιάς μου εμένα από τη μανα μου Μαρία, με τον Αντώνιο Τσιτωνάκη, τα υπόλοιπα μέλη τσ’ οικογένειας Αγγελάκη ήτανε, η Βασιλική κι ο Γιώργος. Αν και ήτανε άσημοι και ταπεινοί άνθρωποι η ζωή ντωνε παρουσιάζει όμως κάποιο ενδιαφέρον με τσοι κακοστραθιές, απού των ετύχανε στη πορεία τση ζωής τωνε και που χαρακτηρίζονται σαν αντιπροσωπευτικές, για την αβεβαιότητα για το αύριο των αθρώπω σα τύχουνε πολέμοι κι αναμπουμπούλες στη πορεία τση ζωής τωνε.

Βλέπομε λοιπόν να φεύγει κάποια μέρα ο Γιώργος Αγγελάκης από τα Χωραφάκια για την Σμύρνη για καλύτερη ζωή. Για να τον ακλουθήξει ύστερα από καιρού κι η γι’ αδερφή ντου, Βασιλική. Εκειά εγκατασταθήκανε αποκατασταθήκανε επαγγελματικά κι εκάμανε οικογένειες. Η Βασιλική παντρεύτηκε κάποιο Βοϊδοσκάκη και ζιούσενα καλά όμορφα και άνετα. Είχανε μπακάλικο και οι δουλειές των επχιαίνανε καλά. Στρατιώτες Χωραφακιανοί απού ευρεθήκανε στη Σμύρνη κεινουσάς τσοι χρόνους εμείνανε εντυπωσιασμένοι από τσ’ ευκολίες απού ‘χανε. Ιδιαίτερα τσοι θαμπώσανε τα μπακίρια, απού ‘χανε στα ράφια ντωνε.

Μ’ άξαφνα ήρθε η καταιγίδα τση Μικρασιατικής καταστροφής που μαζί με τον ευημερούντα Ελληνισμό τση Σμύρνης, τσοι παράσυρε κι εκείνους στη φυγή και την προσφυγιά, απαλεύοντας με ταλαιπωρίες κακουχίες κι αμέτρητους κινδύνους. Για ν’ αποφτάξει στο τέλος, επαέ στα Χωραφάκια, η Βασιλική με την ανιψιά τση Γιαννούλα κατεστραμμένες και πάμφτωχες και να βρούνε κατάλυμα σε κάποιο δωμάτιο και μ’ αποκούμπι τσοι δικολογίες ντωνε, για ένα πιάτο φαϊ. Για να συνεχίσουνε να ζιούνε στη φτώχια και στην ανέχεια, όπως ούλοι οι χωριανοί κεινουσάς τσοι καιρούς.

Για να φτάξει ύστερα από χρόνια, η γι’ επόμενη καταιγίδα του πολέμου εναντίον τση πατρίδας μας από τσοι πολιτισμένους Ιταλογερμανούς. Η γερασμένη Βασιλική, δεν άντεξε σε καινούργιες κακουχίες κι απόθανε. Η Γιαννούλα έμεινε μονάχη κι απροστάτευτη κι εχάθηκε στα πονηρά μονοπάθια τση κοινωνίας. Κι ετσά ετελείωσε κι η δικιά μου αναφορά για την οικογένεια των Αγγελάκηδων, με τη χαρακτηριστική μας αληθινή ιστορία τωνε.