Τοποθέσιες και Χωραφακιανά Τοπωνυμία


Καιρός όμως ν’ αφήκομε τσ’ Ιστορίες και τα ροζοναμέντα και να σεργιανίσομε και τσοι Χωραφακιανούς τόπους για να τσοι γνωρίσομε κι εκείνους από κοντά. Γι’ αυτό και ξεκινούμε αμέσως με το πρώτο μας οδοιπορικό από τα δυτικά του χωριού μας και με κατεύθυνση από Νότο προς Βορρά.