Η Καυκαλά


Πάνω ακριβώς από το λιμανάκι τση Μαχαιρίδας είναι η περιοχή της Καυκάλας, (όπως φαίνεται στη φ.55). Είναι μια βραχώδης έκταση με διάφορους θάμνους. Από αυτή την πε- ριοχή ο πατέρας μου, όπως εδιηγούντανε με ιδιαίτερη υπερηφάνεια πως έκοψε μοναχός του, σε ηλικία κάτω των είκοσι χρονώ, χίλια 1000 δεμάτια (φωτ. 292 TODO) κλαδιά και έκαμε το καμίνι απού είναι πάνω από το αμμουτσάκι κι ετσα του δόθηκε κιόλας κι η γι’ ευκαιρία να πραγματοποιήσει ένα του όνειρο. Να ράψει μια γκιλότα και ν’ αγοράσει στιβάνια (φωτ.292α TODO). Ετσά ντυμένος επήγε το πρώτο ντου ταξίδι στην Αθήνα για να επισκεφτεί τσοι θειάδες του, τσ’ αδερφές του Πατέρα ντου.