Η Λιμνη


Βορειοανατολικά από τσοι δυο παραλίες, του Παυλακιού και τση Μαχαιρίδας και σε μικρή απόσταση βρίσκεται η Λίμνη Χωραφακίων, στην οποία Λίμνη αναζητούνε καταφύγιο σε μεγάλες κακοκαιρίες, διάφορα υδρόβια πουλιά, συνήθως πάπιες και πολύ σπάνια κύκνοι. Ακόμα στα νερά τση Λίμνης αυτής, η φαντασία κάποιων εζωντάνεψε τσοι θρύλους για τις νεράιδες. Μα για τσοι νεράιδες και τσοι θρύλους θα κάμομε ιδιαίτερη αναφορά στο “περί σφανταχτών” κεφάλαιο.

56. Η Λίμνη Χωραφακιων

Εκτός όμως από τα υδρόβια πουλιά απού έρχονται στη λίμνη τσοι μεγάλες κακοκαιρίες, υπήρχανε κατά το παρελθόν και πληθώρα από μικρές κουκούτσες*. Το νερό τση λίμνης και τω πηγαδιώ απού έχουνε ανοιχτεί στα εκεί ιδιόκτητα χωράφια είναι γλυφό, άριστο όμως για πότισμα για το τόπο μας. Εκτός από τα κηπευτικά απού φυτεύανε γύρω οι ιδιοκτήτες το χωραφιών, εκαλλιεργούντανε κατά το παρελθόν λεμονιές πορτοκαλιές και μανταρινιές με άριστα αποτελέσματα, και με πολύ καλή ποιότητα, προϊόντα. Τα νερά τση λίμνης δεν αυξάνονται αλλά ευρίσκονται σε κάποια ισορροπία πάντοτε και άλλοτε, βλέπομε να φεύγουνε από το λεγόμενο Βρυσάλι και άλλοτε να έρχονται προς τη λίμνη. Τα τελευταία χρόνια όμως παρουσιάζει σημάδια αποξήρανσης στο τέλος του καλοκαιριού. Πιθανόν εξαιτίας της υπεράντλησης νερού για το πότισμα στην ευρύτερη περιοχή Χωραφακίων, από τσοι τοπικές γεωτρήσεις απού έχουνε ανοιχτεί για την άρδρευση των χωραφιών, γή κι ακόμη από τσοι περιορισμένες χειμωνιάτικες βροχοπτώσεις τα τελευταία χρόνια. Η αποξήρανση όμως αυτή είχε σα συνέπεια να εξαφανιστούνε οι κουκούτσες από τουτηνά τη λίμνη.