Το Παυλάκι


Ύστερα από τη μικρή ιστορία απού είπαμε εφύγαμε από το λιμανάκι του Τερσανά κι ακλουθήξαμε τη δύσβατη διαδρομή προς τα δεξιά. Επεράσαμε από κάποιες δυσκολοπορπάτηχτες ακρογιαλιές, χωρίς όμως κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον, για να φτάξομε στη συνέχεια σε μια άλλη παραλία που έχει την ονομασία “Παυλάκι”. Ήτανε όμορφη παραλία και προσφερόντανε για μπάνιο, γιατί τσοι παλιούς καιρούς ήτανε καθαρή κι η θάλασσα τση διαυγέστατη, οι πίσσες όμως απού τσοι κουβαλήσανε τα κύματα τση θάλασσας τηνε κάνουνε τσοι τωρινούς καιρούς, ακάθαρτη κι αφιλόξενη.

54. Το Παυλάκι ήτανε μια αβαθης καθαρή και φιλόξενη παραλία, τα δώρα όμως του σύγχρονου πολιτισμού τση στερήσανε την καθαριότητα με τσοι πολλές πίσσες που τσοι κουβαλούνε τα κύματα. Στη μέση τση διαδρομής προς την Μαχαιρίδα είναι τα Λινοβροχιά.