Η Μαχαιρίδα


Αμέσως μετά από το Παυλάκι και σε κοντινή απόσταση είναι η μικρή παραλία της Μαχαιρίδας με το φιλόξενο αμμουτσάκι τση. Είναι μια πραγματικά όμορφη και ολοκάθαρη μικρή παραλία σα φυσική πισίνα που κάποιοι φυσικοί νόμοι τηνε προστατεύουνε και δεν την πλησιάζουνε οι πίσσες, γι’ αυτό και είναι πάντοτε καθαρή κι όμορφη. Πριν όμως από τη παραλία τση Μαχαιρίδας και σε μικρή απόσταση από το Παυλάκι είναι τα λινοβροχιά. Είναι ένας μικρός θαλάσσιος χώρος απού τονε προστατεύουνε τα βράχια από τ’ άγρια κύματα τση φουρτίνας. Γι’ αυτό και τον είχανε διαλέξει οι Χωραφακιανοί και βρέχανε όπως ελέγανε, εκειά, το λινάρι και δεν το παίρνανε τα κύματα τση φουρτίνας που στη συνέχεια το κοπανίζανε και αποσπούσανε τσοι κλωστές του με τσ’ οποίες υφαίνανε υφάσματα με τα οποία εράβανε διάφορα ρούχα όπου εντυνούντανε τοτεσάς. Γι’ αυτό και πήρε την ονομασία η περιοχή, “τα λινοβρόχια”.

55. Η πεντακάθαρη παραλία τση Μαχαιρίδας με το πανέμορφο αμμουτσάκι πιο πάνω είναι ότι έχει απομείνει από το ασβεστοκάμινο απού έκαμε ο πατέρας μου σε μικρή ηλικία. Η έκταση απού φαίνεται είναι ένα μέρος από την περιοχή τση Καυκαλάς.